Conducere

Organele de conducere ale societății sunt:

 1. Adunarea Generală a Asociatilor
 2. Consiliul de Administrație

Consiliul de Administratie al societății TELEGONDOLA MAMAIA SRL, are următoarea componență:

 • Bărbatu Andrada – Daniela, Administrator/Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii – CV;
 • Avram Ionuț – Marius, Administrator – CV;
 • Georgescu Veronica-Dănuța, Administrator – CV;
 • Lupuca Raluca – Elena, Administrator – CV;
 • Ștefan Marian, Administrator – CV;

Administratorii societatii beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de 3070 lei, stabilită în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

TELEGONDOLA MAMAIA SRL este legal reprezentată prin Director General: Cazacu George.

Directorul General al societății beneficiaza de o remunerație lunară fixă stabilită în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CODUL DE ETICA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

INFORMAȚII AGA / CA

-> CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 • BARBATU Andrada – Daniela, Administrator / Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii;
 • AVRAM Ionuț-Marius, Administrator;
 • GEORGESCU Veronica – Dănuța, Administrator;
 • LUPUCA Raluca – Elena, Administrator;
 • ȘTEFAN Marian, Administrator;

-> COMITETE CONSULTATIVE

 1. Comitetul de nominalizare si remunerare, este format din 2 (doi) administratori neexecutivi cu următoarea componență:
 • Domnul AVRAM Marius – Ionuț;
 • Doamna GEORGESCU Veronica – Dănuța;
 1. Comitetul de audit este format din 2 (doi) administratori neexecutivi cu următoarea componență:
 • Doamna BĂRBATU Andrada – Daniela;
 • Doamna LUPUCA Raluca – Elena;