Acționariat

TELEGONDOLA MAMAIA SRL este societate cu capital majoritar de stat, înființată în anul 2003, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având ca asociați persoane juridice:

  • MAMAIA S.A – care deține 5719 părți sociale reprezentând 53,49% din cota de participare la beneficii si pierderi;
  • MUNICIPIUL CONSTANTA – care deține 4973 părți sociale reprezentând 46,51 % din cota de participare la beneficii/pierderi;

Capitalul social subscris și vărsat în cuantum 10.692.000 lei este constituit din 10.692 părți sociale în valoare de 1.000 lei/ parte socială. Obiectul principal de activitate: Transporturi aeriene de pasageri, cod CAEN 5110;