Achiziții

Societatea TELEGONDOLA – MAMAIA S.R.L organizează în perioada 06.10.2021 – 11.10.2021, selecție de oferte pentru contractarea unor servicii de proiectare, respectiv, intocmire documentatie tehnica / proiect tehnic, detalii de executie,si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, pentru realizarea unor panouri de inchidere a constructiei – Statie Telegondola Albatros, Mamaia, judetul Constanta.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon: 0785.244.618, persoana de contact, ing. Eugen Constantin sau la adresa de email:[email protected]telegondolamamaia.ro.


Societatea TELEGONDOLA – MAMAIA S.R.L organizează în perioada 30.09.2021 – 04.10.2021, selecție de oferte pentru contractarea unor servicii de proiectare, respectiv, intocmire documentatie tehnica / proiect tehnic, detalii de executie,si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, pentru realizarea unor panouri de inchidere a constructiei – Statie Telegondola Albatros, Mamaia, judetul Constanta.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon: 0785.244.618, persoana de contact, ing. Eugen Constantin sau la adresa de email:[email protected]telegondolamamaia.ro.


Societatea TELEGONDOLA – MAMAIA S.R.L organizează în perioada 10.09.2021 – 17.09.2021, selecție de oferte pentru contractarea unor servicii de proiectare, respectiv, intocmire documentatie tehnica / proiect tehnic, detalii de executie,si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, pentru realizarea unor panouri de inchidere a constructiei – Statie Telegondola Albatros, Mamaia, judetul Constanta.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon: 0785.244.618, persoana de contact, ing. Eugen Constantin sau la adresa de email:[email protected]
Ofertele vor fi transmise în format electronic la adresa de email: [email protected] , pana la data de 17.09.2021, ora 12.00.

Societatea TELEGONDOLA MAMAIA SRL ofera spre inchiriere spatiul publicitar pe suprafata exterioara
a gardurilor de protectie existente in Statia Pornire Perla si Statia Albatros precum si in zona de
acces a Statiei Pornire Perla ( poarta acces Hangar) in vederea amplasarii de catre beneficiari a
unor mesh-uri/colante publicitare de promovare.

Dimensiunile spatiilor publicitare sunt urmatoarele:
– Gard protectie ( Statie Pornire Perla ) – 75 ml / 1,38 mH;
– Gard protectie ( Statie Albatros – Cazino ) – 93, 9 ml / 1, 5 mH;
– Panou Statie Pornire Perla – Poarta acces Hangar – aprox. 20 mp;

Beneficiarii au dreptul de a utiliza spatiul publicitar in scop exclusiv publicitar, amplasarea si
gestionarea reclamei amplasate pe spatiul publicitar cade in sarcina exclusiva a acestora. De
asemenea, la sfarsitul perioadei contractuale, beneficiarii au obligatia de a preda spatiile
publicitare in starea in care erau inainte de data aplicarii colantelor publicitare.

Pentru sezonul estival 2021, tarifele de inchiriere sunt:
– Gard protectie ( Statie Pornire Perla ) – 75 ml / 1, 38 mH – 1500 Euro/ luna – fara tva;
– Gard protectie ( Statie Albatros – Cazino ) – 93, 9 ml / 1, 5 mH – 2.000 Euro /luna fara tva;
– Panou acces Statie Pornire Perla ( Poarta acces Hangar) – aprox.20 mp – 1000 Euro / luna, fara tva;

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la nr. de telefon – 0799.027.112, Email:
[email protected]


Societatea TELEGONDOLA MAMAIA SRL ofera spre inchiriere, in perioada sezonului estival, spatiul
publicitar pe suprafata exterioara a 40 (patruzeci) cabine tip gondola, destinate transportului de
persoane in scop de agrement, in vederea amplasarii de catre beneficiari a unor colante publicitare
de promovare.

Dimensiunea spatiului publicitar aferent unei cabine tip gondola este de 7,7 mp. Beneficiarii au
dreptul de a utiliza spatiul publicitar in scop exclusiv publicitar, amplasarea si gestionarea
reclamei amplasate pe spatiul publicitar cade in sarcina exclusiva a acestora. De asemenea, la
sfarsitul perioadei contractuale, beneficiarii au obligatia de a preda spatiile publicitare in
starea in care erau inainte de data aplicarii colantelor publicitare.

Pentru sezonul estival 2021, tariful de inchiriere este de 450 Euro/gondola/luna (fara tva).Pentru
relatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la nr. de telefon – 0799.027.112, Email:
[email protected]


Societatea TELEGONDOLA MAMAIA SRL organizează în perioada 29.01.2021 – 05.02.2021, selecție de oferte pentru contractarea serviciului de audit extern, in vederea auditarii situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Ofertele vor fi trimise la sediul societății (Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla, judetul Constanta) sau în format electronic, la adresa de email: [email protected] , pana vineri, 05.02.2021, ora 12.00.


Societatea TELEGONDOLA MAMAIA SRL organizează în perioada 12.01 – 18.01.2021, selecție de oferte pentru contractarea unei societăți specializate/autorizate în achiziționarea deșeurilor reciclabile, rezultate în urma procedurii de casare a obiectelor de inventar și mijloacelor fixe.

Ofertele vor fi trimise la sediul societății (Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla, Jud. Constanta) sau în format electronic la adresa de email: [email protected] , pana luni, 18.01.2021, ora 16:00.

Va multumim !

Cu stima,
TELEGONDOLA MAMAIA SRL